Labit energo

Naše čistá energie

5
3 malé vodní elektrárny
Energie až pro 560 domácností
Labe ve Vrchlabí
energie

Malé vodní elektrárny

Vždy nás fascinovali vodní elektrárny, a to byl hlavní impuls pro získání  společnosti Labit a.s., která byla vlastníkem tří malých vodních elektráren. Dnes aktivně rozvíjíme moderní budoucnost energetiky, která se ubírá tímto směrem. Chceme snižovat emise skleníkových plynů. Využíváme sílu vody k výrobě čisté elektrické energie. Po nedávné rozsáhlé rekonstrukci elektráren jsme získali větší kapacitu a vyrábíme si tak dostatek energie pro celý náš areál Labit. Naše služby a výrobky nabízíme bez uhlíkové stopy.

Celkově umíme vyprodukovat zelenou energii až pro 560 domácností. Fascinují vás vodní elektrárny také?

Francisova turbína z roku 1923

Kompletně po rekonstrukci v roce 2018

KW

rok

rekonstrukce

MVE I

160 KW

Francisova turbína

MVE II

98 KW

Francisova turbína

MVE III

75 KW

Kaplanova turbína

Naše pilíře

Chráníme životní prostředí

N

Chráníme životní prostředí

Čistou energii čerpáme pro naše podnikání. Vyrábíme produkty a nabízíme služby bez uhlíkové stopy.

Výroba ekologické energie

Vyrábíme čistou energii, kterou prodáváme do naší distribuční sítě.

chráníme budoucnost

Aktivně rozšiřujeme distribuční síť s naší čistou energii z vodních elektráren, které jsou energetický zdrojem budoucnosti.

Zákaznická sekce

Ceny a pravidla distribuční sítě

Pravidla provozování lokální distribuční soustavy (PPLDS)

Vytváří jednotlivé energetické subjekty podnikající v distribuci elektrické energie. Jsou schvalovány Energetickým regulačním úřadem a navazují na Pravidla provozování distribuční soustavy.

  • Stanovují minimální technické, plánovací, provozní a informační požadavky pro připojení uživatelů k LDS
  • Poskytují komplexní informace bez nutnosti pracovat s mnoha souvisejícími právními, technickými a dalšími podklady
  • Stanovují základní pravidla, zajišťující spolupráci a koordinaci mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou
Labit lisovna

Máme ekologické strojírenství!

Lisovna ke svému provozu spotřebovává pouze energii z vodních elektráren.

Nabíjecí stanice

e-station

Nabíjecí stanice dostupné všem

150 nabíjecích míst do 5 let